Reference

 • Lokacija: Jadransko more, tivatski zaliv, Krašići

  HD ponton (12,5m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: VI/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Tivat, Brdista

  HD potoni (87,5m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: VI/2020. godine

 • Lokacija: Velenjsko jezero

  HD ponton (50m) sa opremom

  Isporučeno: VII/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, tivatski zaliv

  Specijalni HD ponton (12mx4mx1,2m) sa opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Budva

  HD pontons.splav (22m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Seljanovo, tivatski zaliv

  HD ponton (12, 5 m), sa pratećom opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, tivatski zaliv

  Specijalni HD ponton (12mx4mx1,2m) sa opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Budva

  HD pontons.splav (22m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Seljanovo, tivatski zaliv

  HD ponton (12, 5 m), sa pratećom opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Tivat, Brdista

  HD pontoni (137,5m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: district Brčko

  HD ponton (12m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: reka Sava, Ostružnica

  HD pontoni (96m),sa pratećom opremom

  Isporučeno: mart 2019. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Radovići, Kaluđerovina

  HD ponton (12m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Mrčevac, Tivat

  HD pontoni (15m), sa pratećom opremom.

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: reka Sava, projekat “Beograd na vodi”

  Šetna platforma “Promenada” (700m2)

  Isporučeno: 2019. godine