Pontoni sa drvetom i betonskim plovcima, tip WCP

wcp-pontoni-sa-drvetom-i-betonskim-plovcima
wcp-pontoni-sa-drvetom-i-betonskim-plovcima_02

Pontoni sa drvetom i betonskim plovcima se instaliriraju na lokacijama gde visina talasa ne prelazi 0,7 m. Ponton čine dva betonska plovka (2m x 2,3m x 0,80m) između kojih je razamak (2m). Plovci su povezani jakom drvenom ili metalnom konstrukcijom, preko koje je impregnirani drveni patos (deking) otporan na vodu (trajnost preko 20 god).

Uobičajene dimenzije su:

Dužina:
8 m
Širina:
2,4 m
Visina:
0,85 m
Visina iznad vode:
0,5 m
wcp-pontoni-sa-drvetom-i-betonskim-plovcima_03
wcp-pontoni-sa-drvetom-i-betonskim-plovcima_04
wcp-pontoni-sa-drvetom-i-betonskim-plovcima_05
wcp-pontoni-sa-drvetom-i-betonskim-plovcima_06