O pontonima

Praksa je dokazala da je beton i u tehničkom i ekonomskom smislu, apsolutno najjpogodniji materijal za izradu plutajućih pontona.

U odnosu na metalne, betonski pontoni su potpuno otporni na vodu i ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont, zbog svoje težine poseduju veću stabilnost, veoma su dugog veka trajanja (50 i više godina), ispunjavaju najstrože ekološke zahteve, poseduju visoku estetiku, a u slučaju bilo kakvih oštećenja tokom upotrebe, opravke na licu mesta su brze i jednostavne. Konačno, cena samog betona je relativno najpovoljnija.

Shodno tehnologiji izrade (švedski koncept), svi naši pontoni su spolja prekriveni armiranim betonom koji sadrži specijalne aditive, dok im je unutrašnjost ispunjena stiroporom odgovarajućeg kvaliteta.

Pontoni izdržavaju velike temperaturne razlike (od -50C° do +70C°) i, s obzirom na obavezna konstruktivna ojačanja, led debljine od jednog metra.

Površina pontona preko koje se hoda je neklizajuća.

 
 

Svi pontoni su pripremljeni za instaliranje vode i struje (kanali 2x50 mm), a kada služe u svrhe pumpi za točenje goriva na vodi, kroz njih su urađeni kanali za dotok goriva iz tankova sa obale.

Duž bokova pontona se nalaze impregnirane drvene grede/bokobrani (95x145 mm) pričvršćeni pocinčanim vijcima (M20x120).

Pontoni se najčešće instaliraju, odnosno sidre pomoću sidrenih betonskih blokova u kombinaciji sa lancima ili plastičnim konopima, na način koji obezbeđuje da instalirani pontoni uvek prate kretanje nivoa vode u rasponu od 0 do čak 9 m, što je od ključnog značaja kad je reč o rekama.

 
 

Ostali načini sidrenja su pomoću šipova i šorpanja.

Najvažniji tehnički parametri pontona (visina, širina, težina, momenat inercije) su medjusobno usaglašeni u cilju maksimalnog efekta ateunacije (uništavanja) talasa.

Međusobno povezivanje pontona, u plutajuće gatove, vrši se pomoću spojnica od čeličnih sajli i gumenih "amortizera" na spojevima datih pontona.

Pontoni su veoma robustni i izdržavaju veliku silu opterećenja.

Veza kopna i pontona je preko prilaznog mosta, koji takođe isporučujmo.

Na pontonima se instalira različita, visoko kvalitetna oprema, zavisno od funkcije pontona i želje naručioca.