Reference

 • Lokacija: Jadransko more, tivatski zaliv, Krašići

  HD ponton (12,5m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: VI/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Tivat, Brdista

  HD potoni (87,5m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: VI/2020. godine

 • Lokacija: Velenjsko jezero

  HD ponton (50m) sa opremom

  Isporučeno: VII/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, tivatski zaliv

  Specijalni HD ponton (12mx4mx1,2m) sa opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Budva

  HD pontons.splav (22m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: X/2020. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Seljanovo, tivatski zaliv

  HD ponton (12, 5 m), sa pratećom opremom

  Isporučeno: X/2020. godine