Reference

 • Lokacija: Jadransko more, Tivat, Brdista

  HD pontoni (137,5m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: district Brčko

  HD ponton (12m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: reka Sava, Ostružnica

  HD pontoni (96m),sa pratećom opremom

  Isporučeno: mart 2019. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Radovići, Kaluđerovina

  HD ponton (12m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Mrčevac, Tivat

  HD pontoni (15m), sa pratećom opremom.

  Isporučeno: 2019. godine

 • Lokacija: reka Sava, projekat “Beograd na vodi”

  Šetna platforma “Promenada” (700m2)

  Isporučeno: 2019. godine