Reference

 • Lokacija: Jadransko more, Tivat

  Pontoni širine 2,4m i ukupne dužine 100m, sa pripadajućom opremom.

  Isporučeno: 2016. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Pirovac

  Lukobranski pontoni širine 4m i ukupne dužine 300m, sa pripadajućom opremom.

  Isporučeno: 2015. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Bar

  Pontoni ukupne dužine 48m sa prilaznim mostom 8m i pripadjućom opremom.

  Isporučeno: 2015. godine

 • Lokacija: Reka Dunav, naselje Kamenjar, Novi Sad

  Ponton dužine 10m, širine 2,4m, sa mostom (10m x 1,5m) i pripadajućom opremom na pontonu.

  Isporučeno: 2014. godine

 • Lokacija: Reka Tamiš, Pančevo

  Betonska platform površine 190m2 sa dva mosta (13m x 2m) i pripadajućom opremom na platformi.

  Isporučeno: 2014. godine

 • Lokacija: Prespansko jezero, Makedonija

  Pontoni dužine 20 m, širine 2,4 m sa pripadajućom opremom

  Isporučeno: 2013. godine