Reference

 • Lokacija: Jadransko more, Tivatski zaliv, Solila

  HDW lukobrani(120m)sa prat.opremom

  Isporučeno: 2018. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Pag

  HD pontoni (133m) sa pratećom opremom

  Isporučeno: 2018. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Bar

  Pontoni širine 2,4 m i ukupne dužine 96 m sa pripadajućom opremom.

  Isporučeno: 2018. godine

 • Lokacija: Jadransko more, Makarska

  Pontonska platforma 10m x 5m – skakaonica za kupače.

  Isporučeno: 2017. godine

 • Lokacija: Reka Sava, Novi Beograd

  Pontoni širine 2,4m i ukupne dužine 156m, sa pripadajućom opremom – marina za čamce i jahte restorana "Crna Maca".

  Isporučeno: 2017. godine

 • Jadransko more, Tivat, Crna Gora – faza II

  Lokacija: Jadransko more, Tivat, Crna Gora - faza II

  Pontoni širine 2,4m i ukupne dužine 100m, sa pripadajućom opremom.

  Isporučeno: 2016. godine